Twee Overdinkelnaren kregen een lintje!

Ook dit jaar kregen twee (oud) Overdinkelnaren een lintje voor hun vrijwilligerswerk.

Dit jaar (2021) zijn de gedecodeerden:

Annie Gerritzen

Annie Gerritzen uit Overdinkel is al veertig jaar in tal van functies actief als vrijwilliger bij de parochie Maria Vlucht en de voedselbank Losser. Ze was in 1976 betrokken bij de oprichting van de Tennisclub Overdinkel en regelt het onderhoud van de Mariakapel Geurmei. „U heeft veel aandacht voor het wel en wee van uw medemens. Altijd actief maar nooit op de voorgrond”, aldus burgemeester Kroon.

Gerard Gervink

Kerk en carnaval gaan ook hand in hand in de vrijwilligers-loopbaan van …