In memoriam Petra Assink-Jasink

In memoriam Petra Assink-Jasink (overleden 14 mei 2019)

Afgelopen dinsdag bereikte ons het vreselijke bericht van het plotselinge overlijden van Petra. Zij was één van de drijvende krachten van de Dorpsraad Overdinkel.

In 2007 werd zij lid van de Dorpsraad en kreeg als aandachtsgebied het buitengebied van Overdinkel op haar bordje. Zij kon meteen haar vastberadenheid en vasthoudendheid tonen toen er sprake was van het ontwikkelen van een industrieterrein aan de rand van Overdinkel. Zij heeft zich toen namens de Dorpsraad hevig verzet tegen de komst en mede door haar vasthoudendheid is het industrieterrein er niet gekomen.

Petra had een …

Nieuw logo dorpsraad

Over het logo van de Dorpsraad

Het logo van de Dorpsraad is gemaakt door oud inwoonster van Overdinkel Lisa Bergsma.

Het logo symboliseert ons dorp dat over het riviertje de Dinkel is gelegen te midden in de mooie groene natuur van Twente. Het dorp is ontstaan rond 1900 door mensen van elders die werk zochten in de opkomende Textiel industrie in het nabij gelegen Gronau. Dit bracht twee grote geloofsgemeenschappen naar het nog te vormen dorp. Beide bouwden een prominent aanwezige kerk in het dorp.

In het logo zijn twee historische dorpsfiguren “Prik en Prak” afgebeeld. Dit waren de  broers