prik en prak uitgelichtDorpsvisie Overdinkel
Door de dorpsgemeenschap Overdinkel is in 2007 de Dorpsvisie Overdinkel opgesteld. Hierin staan thema’s die de bewoners graag uitgewerkt zien. In Overdinkel moet het nodige gedaan worden om het dorp ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te houden.

Gebiedsvisie Overdinkel
De woningcorporatie Domijn en gemeente Losser geven met de Gebiedsvisie aan wat er moet en kan gebeuren in Overdinkel. Deze Gebiedsvisie Overdinkel is een logisch vervolg op de Dorpsvisie. Ideeën en plannen die tijdens de ontwikkeling van de Dorpsvisie naar voren zijn gekomen zijn aangevuld en concreter gemaakt. Ook ontwikkelingen die na de Dorpsvisie hebben plaatsgevonden zijn in de Gebiedsvisie opgenomen.

Voor meer info zie: Hart voor Overdinkel

 

Hart voor Overdinkel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *