De dorpsraad zoekt nieuwe bestuursleden

De Dorpsraad Overdinkel is een actieve stichting, die beoogt de belangen van de kern Overdinkel binnen de gemeente Losser te behartigen.

Begin  jaren zestig van de vorige eeuw, vond een groep inwoners, dat Overdinkel een eigen geluid moest laten horen. Een paar jaar later werd bij meer mensen interesse  opgewekt en het Overleg Orgaan Overdinkel,  in de volksmond O3 of 3xO was een feit.

O3 was een begrip in Overdinkel vooral omdat er verschillende  werkgroepen waren. Wie kent niet meer het oranje boekje “tussen  Dinkel  en Grens”. Ook was het de aanjager van het huidige Euregiofeest.

Sinds 2005 is op verzoek van het toenmalige College van B & W  Overleg Orgaan Overdinkel  gewijzigd  in Stichting Dorpsraad Overdinkel

Eind 2003 kreeg de Dorpsraad signalen, dat de leefbaarheid onder druk  zou komen te staan middels subsidiekortingen op maatschappelijke instellingen zoals Cluster en Bibliotheek.

Het recept was bundeling van krachten en huisvesting en dus werd alles in het werk gesteld om te komen tot een voor die tijd vrij onbekend fenomeen een” Kulturhus”. In 2014 is groen licht voor het project gegeven.

Voor de Dorpsraad ,is de door de inwoners opgestelde Dorpsvisie voor Overdinkel  een leidraad voor beleid.

Om dit verder uit te voeren heeft de Dorpsraad nieuwe mensen nodig om plannen te realiseren.

De nieuwe website www.dorpsraadoverdinkel.nl is in de lucht en aan verdere invulling wordt hard gewerkt.

Om een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de Dorpsraad te waarborgen, gaat  op dit moment onze voorkeur uit naar vrouwen die hart voor de leefbaarheid in Overdinkel hebben.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie, kom de 3e donderdag van de maandom 19.30 uur  naar het Trefpunt, of neem contact op met de voorzitter Theo Geerligs telefoon 5382977 of theogeerligs@gmail.com

 dorpsraad 2015Het huidige bestuur.

Dorpsraad zoekt nieuwe bestuursleden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *