Losser Schoon, dat doen we samen!

Hondenpoep; Nederlands grootste kleine ergernis. Zo ook in de Gemeente Losser. In 2017 heeft de Gemeenteraad besloten de overlast van honden tegen te gaan en te onderzoeken wat de Gemeente Losser terug kan doen voor honden en hun baasjes.

Per dorpskern is geïnventariseerd welke maatregelen we volgens de inwoners (zowel hondenbezitters als geen-hondenbezitters) moeten treffen. Ook de dorpsraden hebben advies gegeven. Uit deze inventarisatie kwam nadrukkelijk naar voren dat er onder andere behoefte is aan voorzieningen zoals hondenpoepbakken. We hebben daarom als eerste stap in het terugdringen van deze ergernis een aantal hondenpoepbakken aangeschaft. Het Servicebedrijf van de gemeente Losser gaat deze bakken medio juni plaatsen.

Bekijk hier de kaart van Overdinkel met plekken waar de bakken worden geplaatst.

Plaatsing hondenpoepbakken in Overdinkel