Ondersteuningsbudget voor nieuw te ontwikkelen activiteiten t.b.v. leefbaarheid

De Dorpsraad Overdinkel krijgt jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. Dit
“Dorpsbudget” is bedoeld ter stimulatie van nieuw op te starten projecten en activiteiten die de
inwoners van Overdinkel ten goede komen. De activiteiten mogen niet commercieel zijn.

In 2019 is er € 4000,– beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Wij roepen alle groeperingen zoals
Stichtingen, Verenigingen en buurtcomités in Overdinkel op om zich bij de dorpsraad te melden om
in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een nieuw project of activiteit. De
dorpsraad zal de aanvraag beoordelen en eventueel overgaan tot ondersteuning.

Download hier het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier ondersteuningsbudget