Ondersteuningsbudget voor nieuw te ontwikkelen activiteiten t.b.v. leefbaarheid

De Dorpsraad Overdinkel krijgt jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. Dit
“Dorpsbudget” is bedoeld ter stimulatie van nieuw op te starten projecten en activiteiten die de
inwoners van Overdinkel ten goede komen. De activiteiten mogen niet commercieel zijn.
Per jaar is er € 4000,– beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Wij roepen alle groeperingen zoals
Stichtingen, Verenigingen en buurtcomités in Overdinkel op om zich bij de dorpsraad te melden om
in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een nieuw project of activiteit. De
dorpsraad zal de aanvraag beoordelen en eventueel overgaan tot ondersteuning.

Individuele dorpsbewoners die ideeën hebben die ten goede komen aan het dorp en haar bewoners, kunnen ook een aanvraag indienen!!

Op deze site staat een formulier dat u kunt invullen en aan ons kunt toezenden. U krijgt automatisch via uw mail een kopie van uw aanvraag.

Verantwoording Dorpsbudget 2023

In 2023 heeft de Dorpsraad Overdinkel een bijdrage geleverd aan de volgende initiatieven:

– Bijdrage Spätshoppen € 500
– Bijdrage Stichting AED Overdinkel € 500
– Bijdrage Oorlogswandeling € 136,50
– Bijdrage tennisclub Schoolclinics € 150
– Bijdrage RTV Losser pastoor Schaafs € 300
– Bijdrage KBO rondrit electrokar € 200
– Bijdrage vrienden CBS Meimarkt € 200
– Bijdrage donatie Epilepsieloper € 250
– Bijdrage concert Concordia € 1000
– Bijdrage ‘Overdinkel laat zich zien’ door Bruisend Overdinkel € 250
– Bijdrage KC de Veldmuuskes 2024 € 500
– Bijdrage buurtvereniging pastoor van Laakstraat € 150
– Bijdrage Bruisend Overdinkel voor vlaggen € 500

Totaal uitgegeven

4636,50

Resterende budget van 2022 bedroeg € 4637,90
Subsidie gemeente Losser voor  2023 bedroeg € 4000,00
Totale inkomsten 2023 was € 8637,90
Saldo einde 2023 was € 4001,40

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbudget en verantwoording