Ondersteuningsbudget voor nieuw te ontwikkelen activiteiten t.b.v. leefbaarheid

De Dorpsraad Overdinkel krijgt jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. Dit
“Dorpsbudget” is bedoeld ter stimulatie van nieuw op te starten projecten en activiteiten die de
inwoners van Overdinkel ten goede komen. De activiteiten mogen niet commercieel zijn.
Per jaar is er € 4000,– beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Wij roepen alle groeperingen zoals
Stichtingen, Verenigingen en buurtcomités in Overdinkel op om zich bij de dorpsraad te melden om
in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een nieuw project of activiteit. De
dorpsraad zal de aanvraag beoordelen en eventueel overgaan tot ondersteuning. Op deze site
staat een formulier dat u kunt invullen en aan ons kunt toezenden. U krijgt automatisch via uw mail een kopie van uw aanvraag.

Verantwoording Dorpsbudget 2020

In 2020 heeft de Dorpsraad Overdinkel een bijdrage geleverd aan de volgende initiatieven:

– Historische Kring Losser bijdrage werkgroep scholen WO II € 500
– Trefhuus vernieuwing meubilair € 500
– Trefhuus aanschaf biljart € 250
– Ondernemers Vereniging Overdinkel welkomstbogen ingang dorp € 500
– Bruisend Overdinkel smokkelfilm € 1500
– Bruisend Overdinkel fietstocht Bommen Berend € 250
– Hockeyclub Losser aanleg terras € 250
– Schietvereniging Overdinkel plaatsing zonnepanelen € 500
– Sportclub Overdinkel video wedstrijd camera € 400.

Aangezien in 2019 niet alle subsidiegeld verbruikt is, heeft de Dorpsraad in 2020
meer initiatieven kunnen ondersteunen.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid ondersteuning voor nieuwe initiatieven aan te
vragen. Het aanvraagformulier is te vinden op deze website.

 

Dorpsbudget en verantwoording