De dorpsraad heeft een nieuw meerjarenplan opgesteld. Enkele belangrijke punten zijn hieronder te lezen.

 • Actief meedenken voor de realisatie van een gezondheidscentrum
 • Meedenken met de te ontwikkelen woonvisie van de gemeente Losser voor de
  komende jaren
 • Trachten om voor de jeugd (adolescenten) een structurele plek te creëren om bij
  elkaar te kunnen zijn zonder overlast te bezorgen aan andere bewoners
 • Het grote aanbod aan sportverenigingen toejuichen en behouden. Voor nieuwe
  activiteiten middelen inzetten voor stimulatie en realisatie
 • Meedenken met realisatie van een nieuwe wandelroute door het Tiekenveen via de
  gesaneerde oude vuilnisbelt
 • Ons sterk maken voor het behouden van de rechtstreekse busverbinding (lijn 64)
  naar Oldenzaal. Deze wordt met name door scholieren en ouderen frequent gebruikt
 • Speciale aandacht voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de Drielandweg.
  In het kader hiervan willen we de belangen van inwoners van Overdinkel zo goed
  behartigen
 • Wij zien het belang van de pinautomaat en streven naar behoud hiervan
 • Zijn de aanrijtijden van hulpdiensten op het gewenste niveau

Het complete meerjarenplan kunt vinden onder ‘bestuur’ van deze site en/of door hier te klikken.

Nieuw Meerjarenplan dorpsraad tot 2025