AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend

Het aantal automatische externe defibrillators (AED ‘s) is landelijk toegenomen. Het netwerk is echter nog niet dekkend. De Hartstichting en HartslagNU hebben in kaart gebracht waar nog AED’s zouden moeten worden toegevoegd.

Op dit moment zijn er landelijk ongeveer 22.000 AED ‘s die zijn aangesloten bij oproepsysteem van HartslagNU. In oktober 2019 waren dat er nog zo’n 20.000. Volgens beide organisaties zijn er nog 1775 zones in Nederland waar geen AED binnen 500 meter hangt.

In Overdinkel zijn we op de goede weg, maar ook ons gebied is nog niet voor de volle 100% gedekt.

Als dorpsraad willen we er voor zorgen dat ons dorp nu en in de toekomst  beschikt over een goed werkend AED netwerk. Daartoe willen we vanuit de dorpsraad  een stichting oprichten die zich inzet voor uitbreiding van het netwerk. Daarnaast zal de stichting in de toekomst de zorg voor en het onderhoud van AED ‘s op zich nemen. Ons doel is hierbij dat de stichting in ieder geval bestaat uit 1 lid van de dorpsraad en 1 lid van de OCO. Voor aanvullende leden van de op te richten stichting, zijn we als dorpsraad op zoek naar vrijwilligers.  Bent u EHBO opgeleid, of lid van HartslagNU en wilt u iets betekenen voor uw medemensen in Overdinkel, meldt u zich dan aan. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden van de dorpsraad of een berichtje sturen naar ons E-mail adres. info@dorpsraadoverdinkel.nl

Dorpsraad Overdinkel

Vrijwilligers gevraagd voor AED stichting