Kritiek op bouw nieuwe woning Geurmeij door PvdA

De PvdA wil weten in hoeverre de nog te bouwen woningen concurrerend zijn met de bestaande woningvoorraad van Overdinkel. „Makelaars hebben in een eerder stadium aangegeven dat de verwachting is dat een toevoeging van 72 woningen op de Geurmeij de verkoopmogelijkheden van bestaande woningen in Overdinkel onder druk zet”, zo schrijft fractievoorzitter Jimme Nordkamp. „Dat zal dit niet alleen nadelige gevolgen hebben voor huisbezitters maar ook voor het dorp Overdinkel. Een overaanbod van woningen kan de leefbaarheid in Overdinkel aantasten vanwege een waardedaling van de bestaande woningen.”

Ook stelt de Partij van de Arbeid vragen over onder meer voorrang op de woningen voor inwoners van de gemeente Losser, de verwachte verkoopprijzen van de woningen en de mogelijkheid om de vraag naar zorgwoningen onderdeel uit te laten maken van het plan. Nordkamp: „Afhankelijk van de antwoorden bepalen wij of we de ontwikkeling goedkeuren of dat, en in welke mate, we er bezwaren tegen hebben.”

 

Geurmeij: 70 nieuwe woningen