Uitnodiging inwoners Overdinkel

Bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel”

Een van de activiteiten van de stichting Bruisend Overdinkel is het organiseren van de bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel”. Naast informatie over de activiteiten die de stichting organiseert kunnen verenigingen en organisaties mededelingen doen over hun activiteiten en plannen.

De laatste bijeenkomst vond plaats op 10 februari 2020. Door de coronamaatregelen konden er nadien geen bijeenkomsten meer plaatsvinden.

De stichting Bruisend Overdinkel en de Dorpsraad Overdinkel hebben besloten om gezamenlijk de bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel” weer te gaan houden. Dit zal gebeuren op:

dinsdag 17 mei om 19.30 uur in ’t Trefhuus.

Werden voorgaande keren alleen verenigingen en organisaties uitgenodigd, dit keer worden ook de inwoners van Overdinkel voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Bruisend Overdinkel zal informatie verstrekken over haar activiteiten in 2022 en de dorpsraad zal onderdelen uit haar jaarplan met de aanwezigen bespreken.

Wij nodigen iedereen  van harte uit om op deze avond onderwerpen ter sprake te brengen, u kunt ook onderwerpen vooraf aandragen. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan:   info@dorpsraadoverdinkel.nl.

Thema’s zoals een Grensmuseum of het Zonnepark kunnen aan de orde kom

De Dorpsraad Overdinkel en de stichting Bruisend Overdinkel hopen vele inwoners te mogen ontvangen.

Bijeenkomst samen door en voor Overdinkel