Bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel” dinsdag 21 maart.

De Dorpsraad Overdinkel en de Stichting Bruisend Overdinkel organiseren op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in ’t Trefhuus een bijeenkomst in het kader van “Samen door en voor Overdinkel”.

Naast de uitgenodigde verenigingen en organisaties uit Overdinkel, de politieke partijen en het College van B&W zijn ook de inwoners van Overdinkel van harte welkom op deze bijeenkomst.

Bruisend Overdinkel zal informatie verstrekken over haar activiteiten in 2023 en de Dorpsraad Overdinkel zal onderdelen uit haar jaarplan en meerjarenplan bespreken.

Ook is er de mogelijkheid voor verenigingen, organisaties en inwoners van Overdinkel om mededelingen te doen over hun activiteiten of onderwerpen die Overdinkel aan gaan ter sprake te brengen.

U kunt ook onderwerpen vooraf doorgeven. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan:

info@dorpsraadoverdinkel.nl of info@bruisendoverdinkel.nl

De Dorpsraad Overdinkel en Bruisend Overdinkel hopen u op 21 maart welkom te mogen heten op deze bijeenkomst.

Bijeenkomst ‘Samen door en voor Overdinkel’ op dinsdag 21 maart