Er is achter de schermen keihard gewerkt  om de intocht van Sinterklaas toch door te laten gaan.

De intocht zal plaatvinden op 19 november, start 14.45uur ter hoogte van de Pax Christischool. Vanaf dit tijdstip gaat Sint met zijn Pieten stapvoets over de Hoofdstraat. De koets stopt op een vijftal plekken: Oos café, ‘t Trefhuus, BENU, Bakhuus De Boemerang en PLUS van Haaren. Daarnaast staat de OCO op drie plekken met gratis warme chocolademelk en speculaas. Vanaf PLUS van Haaren gaat het richting de Muziekkoepel voor het officiële onthaal. Aansluitend gaan Sint en Pieten naar ‘t Trefhuus waar de kinderen in aller rust de Sint kunnen verwelkomen. Iedereen is  daar  van harte welkom voor een gezellige afsluiting.

Op voorhand gaat dank uit naar alle betrokkenen en gemeente Losser die in relatief korte tijd met veel positiviteit het mogelijk hebben gemaakt de intocht te organiseren.

Intocht Sint gaat toch door!