van de website Protestantse kerk Overdinkel

Symbolen van kerk in Overdinkel mee naar Losser

Het was een indrukkend moment aan het einde van de dienst, toen ds. Greet Nijmeijer de verschillende symbolen van het christelijk geloof benoemde en prominente leden van de gemeente uit Overdinkel naar voren kwamen om het kleinood op te pakken en mee te nemen. Volgende week wordt het ingedragen in de dienst in Losser, waarmee Overdinkel nu één gemeente vormt; de gemeentegrenzen zijn verlegd.

Ds. Greet Nijmeijer, al weer ruim elf jaar predikante in Overdinkel, noemde één voor één de symbolen op zondag 7 januari 2024. Allereerst was er het antependium, dat kleur geeft aan de tijd van het jaar. Daarna volgden de gedenkkaars, die wordt aangestoken bij het gedenken van een overledene, de collectezakken, het doopboek waarin de namen van de dopelingen vanaf het begin in 1908 zijn opgetekend, de kanselbijbel, het avondmaalstel en de paaskaars.

Wie denkt dat de laatste dienst in het kerkgebouw van Overdinkel een somber karakter had, vergist zich. Natuurlijk was er aandacht voor het verleden, de vertrouwdheid, het heimwee ook van mensen die gedoopt zijn in de kerk of een geliefde hebben uitgedragen vanuit de kerk. ‘De kerk was er altijd, in de tijd van oorlog, in de tijd van ziekte, in de tijd dat we afscheid namen’, verwoordde Greet Nijmeijer de emotionele waarde van het kerkgebouw.

Als basis voor de overdenking had ds. Greet Nijmeijer gekozen voor woorden van Jesaja: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was, / sta niet stil in het verleden / Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, / het is al begonnen, merk je het niet?’ De oases liggen niet in het land achter ons, maar in de woestijn voor ons, verwoordde de voorgangster. Het geheim van het leven is niet de handhaving, maar het loslaten.

In de dienst was er niet alleen aandacht voor het loslaten van het gebouw. Er was ook het afscheid van ds. Greet Niemeijer die haar laatste dienst meemaakte als predikante verbonden aan een specifieke gemeente. Zij was eerst predikante van de gereformeerde kerk in Bergentheim (vanaf 1998), daarna predikante in het Utrechtse Meerkerk en de laatste elf jaar predikante van Overdinkel. Ds. Hennie Marsman, predikante van Losser, sprak de liturgische woorden die het terugtreden van ds. Greet Niemeijer inkleurden. ‘We laten je gaan en we zeggen je dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee je je dienstwerk in de kerk van Christus hebt vervuld’.

In de Vereniging kwamen de gasten en de leden van de gemeente bijeen na afloop van de dienst. Ds. Janssen en ds. Schoonderbeek, oud-predikanten van Overdinkel, haalden herinneringen op. Ds. Hans Kroeskop uit Glanerbrug sprak over de constructieve inbreng van ds. Niemeijer in de werkgemeenschap, ‘een Martha en een Maria’ in één persoon. Arend Jan Schoolderman, voorzitter van de kerkenraad in Losser, heette de gemeenteleden van Overdinkel hartelijk welkom in de nieuwe combinatie met Losser, waar volgende week de liturgische symbolen worden binnengedragen. Hij riep in herinnering hoe er in 1901 een evangelisatie was begonnen in Overdinkel. En hij prees de vrijwilligers die tot de laatste afrondingen toe zich hebben ingezet voor het kerkenwerk in de naober-gemeente.

Laatste Protestantse kerkdienst in Overdinkel