Van hun site:
Met ingang van 1 januari 2025 houdt de stichting Bruisend Overdinkel na 7 jaar op te bestaan en worden er door de stichting geen activiteiten meer georganiseerd.
De reden voor dit besluit zijn een aantal verschillen van inzichten met de Ondernemers Club Overdinkel (OCO), de Stichting Kulturhus Overdinkel (SKO) en met de Dorpsraad Overdinkel.
Deze verschillen doen zich voor met betrekking tot de sponsoring, het willen hebben dat Bruisend Overdinkel de paraplu wordt voor alle activiteiten in het dorp, de intocht van Sinterklaas intocht te laten organiseren door Bruisend Overdinkel en de berichtgeving in de verslagen van de Dorpsraad.
In de verslagen van de vergadering van de Dorpsraad van januari, februari en maart worden onjuiste zaken over Bruisend Overdinkel vermeld. Daarnaast is de Dorpsraad van mening dat Bruisend Overdinkel en SKO beter moeten samenwerken. Wij bestrijden dit ten zeerste, want hoe hadden alle activiteiten dan georganiseerd kunnen worden met SKO als er sprake zou zijn geweest van niet voldoende samenwerking.
Het bestuur heeft aangegeven de Food&Craftbeer party onderdeel te willen laten zijn van het dorpsfeest dat men wil organiseren. Door het voornemen van SKO om gedurende de EK voetbal, dus ook tijdens de party, alle voetbalwedstrijden op het scherm te vertonen heeft het bestuur moeten besluiten om de party geen onderdeel te laten zijn van het dorpsfeest. Het scherm zorgt voor beperkingen wat betreft de inrichting van het plein en is niet passend bij de sfeer van de party. Hierover zijn gesprekken gevoerd met SKO, maar men bleef bij het voornemen. De komst van het scherm blijkt nu niet meer zeker.
Daarnaast zijn er nog een aantal zaken binnen boven genoemde punten geweest die mee hebben gewogen aan het genomen besluit.
Bruisend Overdinkel was van plan om de Food&Craftbeer party te organiseren op 24 augustus. Door de verschuiving blijkt het echter lastig om voldoende deelnemers en materialen te krijgen. Hierdoor is er besloten de organisatie over te laten nemen door SKO. Zij hebben aangegeven dit niet te willen. Er zal dan ook geen party worden georganiseerd.
Bruisend Overdinkel zal dit jaar nog de fietstocht op 8 september, met als titel Sagen en Legendes, organiseren en de Kerstmarkt op 8 december. 
We hopen U met deze info voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht U toch nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Bruisend Overdinkel stopt!