Over het logo van de Dorpsraad

Het logo van de Dorpsraad is gemaakt door oud inwoonster van Overdinkel Lisa Bergsma.

Het logo symboliseert ons dorp dat over het riviertje de Dinkel is gelegen te midden in de mooie groene natuur van Twente. Het dorp is ontstaan rond 1900 door mensen van elders die werk zochten in de opkomende Textiel industrie in het nabij gelegen Gronau. Dit bracht twee grote geloofsgemeenschappen naar het nog te vormen dorp. Beide bouwden een prominent aanwezige kerk in het dorp.

In het logo zijn twee historische dorpsfiguren “Prik en Prak” afgebeeld. Dit waren de  broers Gerrit Jan en Johan Nijland die met negotie (handelswaar) langs de deuren trokken. Zij waren onafscheidelijk en waren vaak met elkaar in overleg. Dit overleg symboliseert de Dorpsraad als overlegorgaan voor de bevolking en de plaatselijke Overheid.