Hart voor Overdinkel

prik en prak uitgelichtDorpsvisie Overdinkel
Door de dorpsgemeenschap Overdinkel is in 2007 de Dorpsvisie Overdinkel opgesteld. Hierin staan thema’s die de bewoners graag uitgewerkt zien. In Overdinkel moet het nodige gedaan worden om het dorp ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te houden.

Gebiedsvisie Overdinkel
De woningcorporatie Domijn en gemeente Losser geven met de Gebiedsvisie aan wat er moet en kan gebeuren in Overdinkel. Deze Gebiedsvisie Overdinkel is een logisch vervolg op de Dorpsvisie. Ideeën en plannen die tijdens de ontwikkeling van de Dorpsvisie naar voren zijn gekomen zijn aangevuld en concreter gemaakt. Ook ontwikkelingen die na de Dorpsvisie hebben plaatsgevonden zijn in de …

Kulturhus Overdinkel

De gemeente Losser en woningcorporatie Domijn hebben zich samen met Stichting Cluster, de Dorpsraad en de Provincie Overijssel in de afgelopen jaren volop ingezet voor de komst van een Kulturhus in Overdinkel. En het is gelukt! In 2016 is het Kulturhus Overdinkel klaar. Het wordt ook nog eens erg mooi.

Zie verder op de website van het Kulturhus

 

  …

Muziekkoepel Overdinkel

De muziekkoepel in Overdinkel is een uniek gebouw in de gemeente Losser, maar ook in de regio. Waren er vijftig jaar geleden nog vele koepels te bewonderen, onder andere in Twente, tegenwoordig zijn ze schaars geworden. Het beheer en het onderhoud van de muziekkoepel (anno 1953) is in handen van de ‘Stichting Muziekkoepel Overdinkel’. …