Laatste Protestantse kerkdienst in Overdinkel

 

van de website Protestantse kerk Overdinkel

Symbolen van kerk in Overdinkel mee naar Losser

Het was een indrukkend moment aan het einde van de dienst, toen ds. Greet Nijmeijer de verschillende symbolen van het christelijk geloof benoemde en prominente leden van de gemeente uit Overdinkel naar voren kwamen om het kleinood op te pakken en mee te nemen. Volgende week wordt het ingedragen in de dienst in Losser, waarmee Overdinkel nu één gemeente vormt; de gemeentegrenzen zijn verlegd.

Ds. Greet Nijmeijer, al weer ruim elf jaar predikante in Overdinkel, noemde één voor één de symbolen op zondag 7 januari 2024. …