Hans Fij voorzitter
Carll Sijpkes secretaris
Frank Hengelman penningmeester
Alma Witte-de Jong notulist
 Ben Huttenhuis op Bevers bestuurslid
Tanja Meijer-Eulderink bestuurslid
Marcel Abels bestuurslid
Irma Torn bestuurslid
Marcel Visser (Ondernemers Club Overdinkel) adviseur
Anja Prins (wethouder) adviseur
Herman Spanjer (wijkagent) adviseur