Hans Fij voorzitter
Carll Sijpkes secretaris
Frank Hengelman penningmeester
Riet Westerbaan notulist
 Ben Huttenhuis op Bevers bestuurslid
Tanja Meijer-Eulderink bestuurslid
Bertram Wolterinck bestuurslid
 Mieke Bouwhuis (Stichting Fundament) adviseur
Herman Spanjer (wijkagent) adviseur