per 13-9-2017

 Hans Fij voorzitter
Petra Assink-Jasink secretaris
Frank Hengelman penningmeester
Riet Westerbaan notulist
Carll Sijpkes bestuurslid
Ben Huttenhuis bestuurslid
Mieke Bouwhuis (Stichting Fundament) adviseur
Herman Spanjer (wijkagent) adviseur