Hans Fij voorzitter
Petra Assink-Jasink  ( † 14 mei 2019 ) secretaris
Carll Sijpkes secretaris (per 22-05-2019)
Frank Hengelman penningmeester
 Riet Westerbaan notulist
Ben Huttenhuis op Bevers bestuurslid
Tanja Meijer-Eulderink bestuurslid
 Mieke Bouwhuis (Stichting Fundament) adviseur
Herman Spanjer (wijkagent) adviseur