Dorpsbudget en verantwoording

Ondersteuningsbudget voor nieuw te ontwikkelen activiteiten t.b.v. leefbaarheid

De Dorpsraad Overdinkel krijgt jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. Dit
“Dorpsbudget” is bedoeld ter stimulatie van nieuw op te starten projecten en activiteiten die de
inwoners van Overdinkel ten goede komen. De activiteiten mogen niet commercieel zijn.
Per jaar is er € 4000,– beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Wij roepen alle groeperingen zoals
Stichtingen, Verenigingen en buurtcomités in Overdinkel op om zich bij de dorpsraad te melden om
in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor een nieuw project of activiteit. De
dorpsraad zal de aanvraag beoordelen en eventueel overgaan …

Spreekuur wijkagent

Wijkagent Herman Spanjer

Meer informatie over 'Herman Spanjer'

Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de oude bibliotheek in Overdinkel (voorlopige huisvesting van het Trefpunt).

Werkgebied

Overdinkel en Glane

Even voorstellen

Burenconflicten, baldadige jongeren en auto’s die te hard rijden. Zomaar wat problemen waarmee wijkagent Herman Spanjer te maken krijgt. Als het even kan, lost hij die zelf op. Een andere keer doet hij dat samen met een andere instantie. En weer een andere keer geeft hij het uit handen of moeten bewoners zelf aan de slag. “Het maakt bewoners niet uit wie een probleem uiteindelijk oplost. Als ze maar geholpen worden.”

Het

Muziekkoepel Overdinkel

De muziekkoepel in Overdinkel is een uniek gebouw in de gemeente Losser, maar ook in de regio. Waren er vijftig jaar geleden nog vele koepels te bewonderen, onder andere in Twente, tegenwoordig zijn ze schaars geworden. Het beheer en het onderhoud van de muziekkoepel (anno 1953) is in handen van de ‘Stichting Muziekkoepel Overdinkel’. …