Jaarplan

Info avond op 17 mei 2022  om 19:30 in het Trefhuus voor inwoners en verenigingen van Overdinkel

We willen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven uitnodigen om hen te informeren en mede te betrekken bij zaken die de dorpsraad voor ons dorp wil bereiken.

We willen via deze avond, onze website en sociale media naar buiten te treden. Leidend hierbij is ons jaarplan en de gebiedsagenda van de gemeente Losser. Onderstaand thema’s die wij o.m. met u willen delen:

Gezondheid en zorg

We willen een AED stichting oprichten die het beheer en de dekking van AED’s voor Overdinkel monitort en verzorgd.…

Bijeenkomst samen door en voor Overdinkel

Uitnodiging inwoners Overdinkel

Bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel”

Een van de activiteiten van de stichting Bruisend Overdinkel is het organiseren van de bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel”. Naast informatie over de activiteiten die de stichting organiseert kunnen verenigingen en organisaties mededelingen doen over hun activiteiten en plannen.

De laatste bijeenkomst vond plaats op 10 februari 2020. Door de coronamaatregelen konden er nadien geen bijeenkomsten meer plaatsvinden.

De stichting Bruisend Overdinkel en de Dorpsraad Overdinkel hebben besloten om gezamenlijk de bijeenkomst “Samen door en voor Overdinkel” weer te gaan houden. Dit zal gebeuren op:

dinsdag 17 mei om 19.30