Nieuw Meerjarenplan dorpsraad tot 2025

De dorpsraad heeft een nieuw meerjarenplan opgesteld. Enkele belangrijke punten zijn hieronder te lezen.

 • Actief meedenken voor de realisatie van een gezondheidscentrum
 • Meedenken met de te ontwikkelen woonvisie van de gemeente Losser voor de
  komende jaren
 • Trachten om voor de jeugd (adolescenten) een structurele plek te creëren om bij
  elkaar te kunnen zijn zonder overlast te bezorgen aan andere bewoners
 • Het grote aanbod aan sportverenigingen toejuichen en behouden. Voor nieuwe
  activiteiten middelen inzetten voor stimulatie en realisatie
 • Meedenken met realisatie van een nieuwe wandelroute door het Tiekenveen via de
  gesaneerde oude vuilnisbelt
 • Ons sterk maken voor het behouden van de

Erve Beernink uit Overdinkel naar Beuningen

Historie van Erve Beernink in Overdinkel

Erve Beernink heeft een lange geschiedenis. Die gaat in ieder geval terug tot 1391, het jaar waarin we een eerste vermelding terugvinden onder de naam ‘Hus to Berendinck in Parochia Lottere’. Naast het huis waren er vroeger op het erf onder meer een schuur, schaapskooi, bakhuis en bijenschuur te vinden. Een bijzonder aspect van de boerderij is de zogenaamde boavenkamer. Deze ruimte was speciaal gereserveerd als woonruimte voor de ouders nadat hun zoon het boerenbedrijf overnam. In tijden dat de boavenkamer niet bewoond werd functioneerde deze als jachtkamer of logeerkamer voor de leenheer.

Bouwen